پشتیبانی

متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی 

تماس با ما

اطلاعات تماس

تلفن: 86176746387

آدرس : یلسیبلیل

عنوان اصلی خط اول

عنوان اصلی خط اول
عنوان اصلی خط دوم

شرکت نوآوران دانش آب

Daneshab.com

عنوان اصلی خط اول

عنوان اصلی خط اول
عنوان اصلی خط دوم

شرکت نوآوران دانش آب

Daneshab.com

نوآوران دانش آب

نوآوران دانش آب
DANESHAB.C​OM


شرکت نوآوران دانش آب

Daneshab.com

 

محصولات

شرکت مهندسی نو آوران دانش آب

شرکت مهندسی نوآوران دانش آب با در اختيار داشتن کادری مجرب از مهندسين و متخصصين و اساتيد مراکز تحقيقاتی کشور، کارگاهی مجهز جهت ساخت انواع دستگاهها و تجهيزات و با انجام پروژه های متعدد صنعتی، گام های موثری در راستای اهداف زيست محيطی ايفا کرده است. همچنين اين شرکت با استفاده از بانکهای اطلاعاتی و نرم افزارهای مدرن، سبب کاهش هزينه های ساخت و راهبری تصفيه خانه های صنعتی و بهداشتی شده است و با انجام تحقيقات و آزمايشات گوناگون بر روی فاضلابهای توليدی کارخانجات در سطوح آزمايشگاهی و پايلوت پلنت، کيفيت آب خروجی از تصفيه خانه را مطابق با استانداردهای زيست محيطی جهت مصارف مختلف و استفاده مجدد، بر اساس نتايج حاصله از پايلوت پلنت تضمين مي نمايد.

خدمات مهندسی سيستم های تصفیه آب و فاضلاب شرکت نو آوران دانش آب

مشاوره و طراحي، تامين و ساخت  انواع دستگاه هاي تصفيه آب (صنعتی و بهداشتی)

 ساخت انواع پکيج های فلزی، بتنی و پلی اتيلنی تصفيه آب

  سيستم های تصفيه آب ديگ های بخار

 پکيج های تصفيه آب انواع سيستم های خنک کن (مدار باز، مدار بسته و مدار يک بار گذر)

 پکيج های آب شيرين كن به روش هاي اسمز معكوس، تبادل يوني و تقطيري

 پکيج های الترافيلتراسيون و ميکروفيلتراسيون

 پكيج هاي ديونايزر (توليد آب بدون يون)

 دستگاههاي گاز زداي سرد و گرم (ديگازر، دي اريتور)

 ستونهاي سختي گير و دستگاههاي حذف قليائيت (دي الكالايزر)

 فيلترهاي فشار شني، ستونهاي كربن فعال و فيلترهاي كارتريجي

 هيدروسيكلونها و انواع پكيج هاي تزريق مواد شيميايي

 پكيج هاي كلرزني مايعي و گازي

 دستگاههاي ضد عفوني كنندگي به روش پرتو افكني با لامپ UV و ازن زن

طراحی، ساخت و اجرای انواع سيستم های تصفيه فاضلاب بروش های رشد معلق، رشد چسبيده و هيبريدی (مانند بيوراکتورهای بستر متحرک و ثابت)

 ساخت انواع پکيج های فلزی، بتنی و پلی اتيلنی تصفيه فاضلاب

مشاوره، طراحی، آموزش و نظارت بر ساخت تصفيه خانه ها 

استفاده مجدد از پساب تصفيه شده جهت مصارف صنعتی و بهداشتی

افزايش ظرفيت ، بهينه سازي ، اصلاح و راه اندازي مجدد تصفيه خانه هاي موجود

ساخت انواع چربی گيرهای ثقلی (API , CPI) و چربی گيرها با گاز فشرده (DAF , IGF)

تامين انواع هواده ها (سطحی و عمقی) و ساخت پل های دوار

ساخت انواع پکيجهای تزريق مواد شيميائی و تامين دستگاههاي ضد عفوني كنندگي

ساخت پکيج های الترافيلتراسيون و ميکروفيلتراسيون

ساخت انواع آشغالگير و فيلترها

ساخت تابلوهای برق و کنترل

نگاهی به برخی از پروژه ها :

TOP