پشتیبانی

متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی 

تماس با ما

اطلاعات تماس

تلفن: 86176746387

آدرس : یلسیبلیل

خدمات سیستم تصفیه آب شرکت مهندسی نو آوران دانش آب

مشاوره و طراحي، تامين، ساخت و اجرای انواع دستگاه هاي تصفيه آب (صنعتی و بهداشتی)

 1. ساخت انواع پکيج های فلزی , بتنی و پلی اتيلنی تصفيه آب های صنعتی و بهداشتی
 2.  سيستم های تصفيه آب ديگ های بخار
 3. پکيج های تصفيه آب انواع سيستم های خنک کن (مدار باز , مدار بسته و مدار يک بار گذر)
 4. پکيج های آب شيرين كن به روش هاي اسمز معكوس ، تبادل يونی و تقطيری
 5. پکيج های الترافيلتراسيون و ميکروفيلتراسيون
 6. پكيج های ديونايزر (توليد آب بدون يون)
 7. دستگاههای گاز زدای سرد و گرم (ديگازر، دی اريتور)
 8. ستونهای سختی گير و دستگاههای حذف قليائيت (دی الكالايزر)
 9. فيلترهای فشار شنی ، ستونهاي كربن فعال و فيلترهای كارتريجی
 10. هيدروسيكلونها و انواع پكيج های تزريق مواد شيميايی
 11. پكيج های كلرزنی مايعی و گازی
 12. دستگاههای ضد عفونی كنندگی به روش پرتو افكنی با لامپ UV  و ازن زنی
TOP