پشتیبانی

متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی 

تماس با ما

اطلاعات تماس

تلفن: 86176746387

آدرس : یلسیبلیل

تصفيه آب به روش غشائی

اسمز معکوس:

هايپرفيلترها (اسمز معکوس) برای حذف انواع نمک های محلول و يونها مورد استفاده قرار مي گيرند. دامنه فيلتراسيون اين دسته از غشاها، در حـدود 1 الی 15 آنگسترون ميباشد و در فشارهای بالای 10 الی70 بار آب خالص توليد میکنند. در اين دامنه  حذف سيليکات، نيترات، مواد آلی، انواع ويروس ها و باکتري ها ميسر ميباشد. ممبرانهای بکار رفته در دستگاه اسمز معکوس از دو جنس سلولز استات و پلی آميد ساخته مي شوند که دسته اول در برابر کلر باقيمانده و کدورت در آب، مقاومت بالاتری از خود نشان ميدهند و دسته دوم در محدوده وسيعتری از درجه حرارت و PH کارايي داشته و علاوه بر آبدهی بيشتر قادر به حذف درصد بيشتری از ناخالصی های محلول در آب مي باشند. انتخاب سيستم پيش تصفيه مناسب در جلوگيری از گرفتگی کوتاه مدت و يا تخريب ممبرانها، کاهش تعدد شستشوی شيميائی (توسط پکيج CIP) ممبرانها و افزايش طول عمر آنها نقش بسيار مهمی را ايفا ميکند.

 نانوفيلتراسيون :

نانوفيلترها برای حذف سختی آب، حذف رنگ، کاهش غلظت تری هالومتانها، ويروسها و نيز بازيافت بعضی از اجزای تشکيل دهنده فاضلابها مورد استفاده قرار مي گيرند. ممبـرانهای بکار رفته در نانوفيلترها از دو جنس سلولز استات و پلی آميد ساختــــه مي شوند. دامنه فيلتراسيون نانوفیلترها در حدود 0.02 تا 0.001 ميکرون مي باشد و در محدوده فشارهای 5 الی 35 بار عمل مي نمايند.

الترافیلتراسیون :

الترافيلترها جهت جداسازی بيشتر آلاينده های آلی، مواد کلوئيدی (آهن و سيليکا)، روغن، رنگ، ويروسها و نيز بعنوان سيستم پيش تصفيه سيستم اسمز معکوس مورد استفاده قرار مي گيرند. الترافيلترها از مواد اوليه متفاوتی همچون پلی سولفون، سلولز استات و سراميک ساخته می شوند و دامنه فيلتراسيون آنها از 0.2 تا 0.008 ميکرون ميباشد و عموما"  در فشارهای 2 الی 5 بار کار می کنند. شستشوی ممبرانها در اين نوع دامنه نسبت به ممبرانهای اسمز معکوس و نانوفیلترها در فاصله زمانی کوتاه تر و طولانی تر  اتفاق می افتد.

ميکروفيلتراسيون :

ميکروفيلترها جهت جداسازی مواد معلق و کاهش مقدار چربی و يا بعنوان سيستم پيش تصفيه ممبرانهای الترافيلتر، نانوفيلتر و اسمز معکوس استفاده می شوند. ميکروفيلترها از مواد اوليه متفاوتی همچون پلی سولفون و پلی وينيليدن فلورايد و سراميک ساخته می شوند و دامنه فيلتراسيون آنها از 10 تا 0.1 ميکرون مي باشد و در فشارهای پايين 2 الی 5 بار کار می کنند.

TOP