پشتیبانی

متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی 

تماس با ما

اطلاعات تماس

تلفن: 86176746387

آدرس : یلسیبلیل

برخی از پروژه های انجام شده توسط شرکت نوآوران دانش آب

پکيج تصفيه پساب صنعتی شرکت کاشی کوير يزد به ظرفيت ٣۶٠ متر مکعب در روز

تصفيه خانه پساب صنعتی شرکت برهان دارو

 پروژه تصفیه آب سایپا

پکیج حذف آهن و فلزات سنگین

پکيج تصفيه پساب بهداشتی شرکت جام دارو

 فیلترهای شنی و کربنی شرکت مهندسی سایپا

برای دانلود کامل رزومه دانش آب کلیک کنید

TOP